Fesa

Een dagje bij Fesa

Kinderdagverblijf Fesa is op werkdagen geopend van 07:30 tot 18:30 uur.

De voorschool is op werkdagen geopend van 08:30 uur tot 13:50 uur.

Wij beginnen de dag rustig. De inloop voor het kinderdagverblijf is tot 09:30 uur.  Wij vinden het belangrijk om een zekere regelmaat te bieden en daarom volgen wij onze dagplanning die variereert per leeftijdsgroep. De baby’s volgen natuurlijk hun eigen ritme. 

Hieronder wordt onze algemene dagindeling weergegeven.

Algemene dagindeling

07:30 tot 09:30 uur

Tussen 07:30 en 09:30 uur kunnen wij door papa en/of mama worden gebracht. Wij begroeten elkaar en mogen nog even vrijspelen tot er nog wat vriendjes zijn. Dan is het tijd om te ontbijten en naar de groep te gaan. We beginnen met een puzzel en spelen in de thema hoek. Daarna gaan in de kring en doen een beweeg activiteit. 

10:00 tot 11:00 uur

Het is tijd om fruit te eten. Na het fruit gaan wij als het weer het toe laat een frisse neus halen in de tuin. Laat het weer het niet toe? Dan gaan wij gymnastieken, thema activiteiten doen of in de hoeken spelen.

Op deze manier hebben wij onze ochtend en energie goed besteed. De kinderen krijgen een gevoel van betrokkenheid met de hele groep.
Wij betrekken de kinderen in de keuzes en geven tijdig aan wat de dagplanning is.

11:00 tot 12:00

Wij hebben nog veel energie voor de dag, we creëren rust en gaan voorlezen in de leeshoek of gezellig bij elkaar. De kinderen gaan aan de slag met hun eigen gekozen activiteit.

Op deze wijze wordt een rustmoment na het drukke spelen gecreëerd. 

12:00 tot 13:00 uur

Tijd voor onze lunch. Wij ruimen de groep op en smeren onze boterham zelf.
Na de lunch maken wij ons klaar voor een middagdutje/rust moment. Dit is voor ons het moment om met de kinderen bij te kletsen en te knuffelen. 

13:00 tot 14:45 uur

Tussen 13:00 en 14:30 uur is het tijd om even lekker te gaan slapen of rusten. De kinderen mogen na het rusten wat voor hun zelf doen en zich weer aankleden en klaarmaken voor de middag. 

14:45 tot 15:45 uur

Wanneer iedereen opgefrist is is het tijd voor een warme maaltijd die met alle liefde klaar gemaakt is door een van de leidsters. 

15:45 tot 17:00 uur

Tijd om met z’n alle aan het thema te werken of in kleine groepjes. Wij spelen in de hoeken of doen mee aan een thema activiteit. 

Je kunt knutselen, verven, bouwen, koken, spelen met zand of water.

17:00 tot 18:30 uur

Wij eten ons tussendoortje en sluiten onze dag af.

Onze mamma’s en/of papa’s kunnen ons komen ophalen.