kdv Fesa Voorschool

Voorschool (Voor- en Vroegschoolse educatie / VVE)

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld om taal- en ontwikkelingsachterstanden van kinderen, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, te verkleinen.
Het doel van het VVE-programma is om kinderen zonder achterstand in groep één van het basisonderwijs te laten starten.
Het Ouder- en Kindcentrum (OKC) kijkt naar de ontwikkeling van het kind.
Is er een risico op een (taal)achterstand dan adviseert het OKC om het kind aan te melden voor de voorschool.
Dit wordt ook wel een ’ja-indicatie’ genoemd.

Kdv Fesa biedt 16 uur (*) per week Voor- en Vroegschoolse educatie aan kinderen met een ’ja-indicatie’.

(*) Gebaseerd op 40 weken opvang.

VVE bij kdv Fesa is kleinschalig en zeer betrokken.
Hierdoor kunnen meer aandacht aan uw kind besteden.
Zorg, begeleiding en plezier staan bij ons voorop.

Wij werken volgens de Uk & Puk methode met leuke en leerzame activiteiten.
Hierbij spelen herkenbare thema’s een belangrijke rol. Bij elk thema horen activiteiten, prentenboeken, liedjes en spelletjes. Uw peuter leert spelenderwijs nieuwe woordjes, waardoor de de spraak- en taalontwikkeling worden gestimuleerd. Naast de aandacht voor de taalontwikkeling komen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische- en zintuiglijke ontwikkeling en de ontluikende rekenontwikkeling ruim aan bod.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bij kdv Fesa.
Voor een goede start op de basisschool.

Alle ouders van kinderen die Voor- en Vroegschoolse educatie krijgen, moeten een eigen ouderbijdrage betalen.
De hoogte van de ouderbijdrage (de kosten die u zelf voor VVE moet betalen) is afhankelijk van uw inkomen.

Wilt u weten hoeveel u zelf moet betalen? Op de website van de Gemeente Amsterdam kunt u een proefberekening maken. Mocht u moeite hebben met het maken van deze proefberekening en/of de aanvraag? Dan helpen wij u graag!

Meer informatie over de Voor- en Vroegschoolse educatie (voorschool) kunt u lezen op de website van de gemeente Amsterdam