Over kinderdagverblijf Fesa

Kinderdagverblijf Fesa

In 2009 hebben wij de deuren van ons kinderdagverblijf Fesa geopend.
Hierbij was onze visie en doelstelling om niet zomaar kinderopvang aan te bieden, maar opvang zoals wij dit ook aan onze eigen kinderen zouden bieden. Kleinschalig, gemoedelijk, liefdevol, persoonlijk en van hoge kwaliteit. En dat allemaal in allemaal in een huiselijke sfeer. In een omgeving waarin kinderen zich prettig en veilig voelen en waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Waar ouders hun kind(eren) met een gerust gevoel brengen en waar kinderen met blije gezichtjes komen en met blije gezichtjes weer naar huis gaan.

Ieder kind is uniek en wil zich in zijn/haar eigen tempo ontwikkelen.
In onze veilige, en toch uitdagende, omgeving is er volop gelegenheid voor uw kind om met leeftijdsgenootjes in contact te komen. Om fijn samen te spelen, samen te delen, om nieuwe dingen ontdekken en om nieuwe vriendjes te maken.

In afgelopen 12 jaar hebben wij een geweldig team van gediplomeerde leidsters kunnen samenstellen, aan wie de zorg van vele kinderen is toevertrouwd. De fijne sfeer binnen ons kinderdagverblijf, de collegialiteit en de sterke onderlinge band van ons top team, maakt dat de zorg en liefdevolle opvang van kind(eren) ook de komende decennia in hele goede handen zal zijn.
Wij zorgen ervoor dat uw kind een onbezorgde en blije baby-, dreumes- en peutertijd heeft!

Voorschool (Voor- en Vroegschoolse educatie / VVE)

Kdv Fesa verzorgt ook Vroeg en voorschoolse educatie (VVE)
Voor- en vroegschoolse educatie is gericht op het voorkomen en bestrijden van ontwikkelings- en onderwijsachterstanden van jonge kinderen van twee tot vier jaar. Kinderen die deelnemen aan zo’n programma, kunnen zo een betere start maken op de basisschool.
Dat kan een positief effect hebben op een verdere schoolloopbaan.

Meer informatie over ons VVE programma kunt u op onze pagina voorschoolse educatie vinden.

Wij werken samen met een basisschool.
Deze samenwerking heeft echter geen verdere verplichting(en) voor u en de (uw) keuze voor een basisschool voor uw kind.
Fesa geeft hierin geen advies en u bent geheel vrij om zelf een keuze voor de (een) basisschool te maken.

Heeft u uw keuze voor ons kdv gemaakt? Dan kunt u uw kind direct (online) bij ons kinderdagverblijf inschrijven.

Graag tot ziens.

Vriendelijke groet van de leidsters van Kinderdagverblijf Fesa.