Praktische informatie

Wij werken met KindPlanner! Via KindPlanner heeft u toegang tot het Ouderportaal. In het Ouderportaal kunt u de belevenissen van uw kind volgen, foto’s bekijken en algemene documenten bekijken. Via het Ouderportaal onderhouden wij makkelijk contact met elkaar en kunt u zelf aanvragen sturen, informatie doorgeven en nog vele andere tools gebruiken.

Het doel van de Governance Code is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing.
Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de 4 p’s van de Governance:

  • Principes
  • Processen
  • Prestaties
  • Personen

Belangrijkste nevendoelen zijn: het scheppen van meer eenheid en duidelijkheid in de wijze waarop organisaties in de kinderopvang worden bestuurd en het bevorderen van de professionalisering van bestuur en intern toezicht.

Lees hier het laatste GGD rapport. 

De leden van de bdKO hebben een sterke affiniteit met kinderen die opvang nodig hebben.
De wensen en mogelijkheden van kinderen en hun ouders staan centraal.
Gelijke behandeling en brede toegankelijkheid zijn essentieel.

Kwaliteit loopt als een rode draad door de dienstverlening van de onderneming waar de leden van de bdKO leiding aan geven.

Geregistreerd onder nummer:
00021369178.