Uk & Puk

Uk & Puk als VVE methode

Puk.

Misschien heeft u hem al gezien? De gekleurde pop op de groep van uw kind.
Hij is knalgeel, heeft een blauwgestreepte muts op en hij heeft een groengeruite tuinbroek aan.

Puk ons nieuwe vriendje op de groep!
Kinderdagverblijf Fesa heeft gekozen om te gaan werken met Uk & Puk. Deze VVE methode is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang. Uk & Puk is een onderdeel van de landelijk erkende VVE methode Ko-totaal. Wij hebben voor de Uk & Puk methode gekozen omdat dit programma speciaal gericht is op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De methode biedt ons de ruimte om de activiteiten naar eigen inzicht in te passen en aan te passen binnen het bestaande dagritme.

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Voorschoolse educatie wordt voorafgaand aan de basisschool aangeboden op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is gericht op kinderen in de kleuterklassen en groep 3.
VVE is een manier van werken binnen de kinderopvang waarbij we bewust de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen stimuleren door middel van spel en activiteiten. De doelstelling van het VVE beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. VVE is met name geschikt om achterstanden te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar VVE is natuurlijk goed voor alle kinderen!
Door bij ons op de dagopvang bewust alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren krijgen kinderen een betere start op de basisschool en vergroten we hun kans op een goede schoolloopbaan.


pic_typorgaphy

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar.
Spelen staat centraal in Uk & Puk want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.
Met Uk & Puk werken we aan de hand van een thema dat iedere keer 6 weken duurt. De diverse thema’s, met bijbehorende uitdagende en speelse activiteiten voor iedere dag, stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen.
Deze thema’s en activiteiten kunnen makkelijk in het bestaande dagritme worden geïntegreerd. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaalemotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.
Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters zo nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Op deze manier legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs.

Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.

Als extra steuntje in de rug is er voor de bijna 4-jarigen het activiteitenthema:
“Ik ga naar de basisschool“.

Wie is Puk?

Op het moment dat kinderdagverblijf Fesa met Uk & Puk begon kwam de pop Puk op de groep wonen. In de meeste activiteiten speelt Puk een centrale rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. De kinderen ontwikkelen zich zo op een speelse manier met de pop. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie baby’s, dreumesen en peuters zich veilig voelen.
Puk is het speelkameraadje van de kinderen, waardoor Puk voor veel kinderen de drempel iets lager maakt om mee te doen aan de activiteiten.

Wanneer u vragen heeft over Uk & Puk kunt u altijd terecht bij onze pedagogisch medewerkers of bij Fera.